Covid-19

Festivalen är såklart mån om att följa rådande läge gällande covid-19.

Festivalen ryms på stor yta både inne och ute. Utplacerat finns handsprit och det är gått om utrymme så alla ska kunna delta på ett säkert sätt.

Eventuellt kan det bli aktuellt med biljetter, som förstås är gratis, för att kunna se teaterföreställningarna. Detta pga. att vi kan behöva begränsa antalet personer i teaterlokalen beroende på hur många som kommer och besöker festivalen. Information om detta kommer.

Och, förstås även om det är tråkigt, så besöker man inte festivalen om man har förkylningssymtom eller nära anhörig som påvisat covid-19.

Vi hjälps åt tillsammans att genomföra festivalen på ett så säkert sätt som möjligt.