Om festivalen

Under 2019 började Eva Forssell och Anna och Julius Winberg Sääf spåna på en barnkulturfestival på Himmelsberga. Livet och två födslar just när festivalen var planerad att äga rum gjorde att det blev lite tight med att hinna planera och arrangera festivalen så som önskat och evenemanget sköts då upp.

2021 genomfördes den första festivalen tillsammans med föreningen BUS (Barn och unga i Sverige) på Ölands museum Himmelsberga. Succén 2021 gav mersmak!

Barnkultur är ständigt aktuellt men ofta lite bortglömt i skuggan av kultur för vuxna. Detta vill vi i Nätverket för barnkultur på Öland ändra på!

Innan Öland går in i den lugnare höst- och vintersäsongen efter Skördefesten och innan den stora Bokmässan i Göteborg vill vi vilja maxa barnkulturen och bjuda barn, och deras vuxna, på kvalitativ, spännande, rolig, gripande och fantasieggande kultur av olika sorter. Vi vill erbjuda scenkonst, konst, musik och litteratur på olika sätt och önskar att denna festival är början på ett årligt event på Öland.

I de fantastiska lokalerna och i den fina miljön som på Ölands museum Himmelsberga bjuder på bjuder vi därför in till en barnkulturfestival en helg i mitten av september.

Fokus ligger på lokala aktörer, öländska eller med koppling till Öland, samt aktörer i angränsade regioner. En mässa med utställare inom de olika konstformerna kommer också finnas tillgängliga att besöka mellan de olika programpunkterna.

Vi hoppas att detta ska bli en självklar septemberaktivitet för de små och att ni vill vara med på denna roliga festival!

Varmt välkomna!